Strona glowna

Strona glowna

Strona główna

Strona glowna

W Polsce występuje wiele form ochrony przyrody – parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, Natura 2000, pomniki przyrody. W tym portalu poruszamy tematykę rzerwatów przyrody.

Strona glowna

W Polsce obecnie istnieje 1481 rezerwatów przyrody, różnych rodzai m.in. wodne, krajobrazowe, faunistyczne.

Funkcjonowanie rezerwatu przyrody reguluje Ustawa o ochronie przyrody.

Artykuł dzięki: